پیش نمایش تصاویر

شورتکد پیش نمایش تصاویر

تصویر پیش نمایش عالی برای نشان دادن تصویر است و می تواند با کد های پیش نمایش تصویر Porto تنظیم شود.

بدون حاشیه

پیش نمایش زمان

نرمال
کوتاه
دراز

رنگ های ویژه

اصلی
دومی
سومی
چهارمی

فکیس شده

وسط
بالا
پایین
تماس تلفنی
Open chat
واتس اپ